Moje investičné portfólio

Často dostávam otázky typu “Do čoho mám TERAZ investovať?” alebo “Ako mám upraviť svoje portfólio vzhľadom na aktuálne okolnosti?”, moja odpoveď je jednoduchá “Neviem” a nevie to nikto. Aj preto sa nesnažím zbrklo reagovať na aktuálne trendy, ale budovať portfólio s ktorým budem vedieť žiť za akýchkoľvek okolností. Pandémia, energetická kríza, vojna u susedov – to všetko má ohromný dopad na naše životy, nemalo by to však mať vplyv na naše stratégie budovania dlhodobych úspor.

Taktiež neviem aké potrtfólio bude najbližších 30 rokov to najúspešnejšie s najvyšším výnosom, viem sa len opierať o historické dáta, predpoklady budúcich výnosov a skúsenosti ostrieľaných investorov. Zloženie môjho portfólia sa tiež časom, s pribúdajúcimi skúsenosťami a vedomosťami mení. Snažím sa to však robiť postupne a vyhnúť sa akýmkoľvek náhlym zásahom, ktoré by mohli mať negatívny dopad na jeho výkonnosť.

Individuálne akcie vs ETF

Aktuálne tvoria individuálne akcie asi 15% môjho portfólia a zvyšných 85% je zainvestovaných do diverzifikovaných ETF. Tento pomer sa postupne mení v prospech ETF, avšak individuálne akcie tvoria stále významnú zložku čo vnímam skôr ako negatívum.

Zloženie portfólia (November 2022)

Keďže som začal investovaním do individuálnych akcií, spočiatku tvorili 100% portfólia. Aj keď to bola veľká zábava a dobrá škola, postupom času som si začal uvedomovať, že spravovať také portfólio je extrémne náročné a pravdepodobnosť prekonania priemerných výnosov je na dlhodobom horizonte blízka nule. Je totiž potrebné najprv nájsť spoločnosť, ktorá má potenciál rastu, nakúpiť jej akcie v správnom okamihu a taktiež vystihnúť správny moment, kedy ju predať, lebo len málo spoločností ktoré dnes poznáme tu budú aj o 20 alebo 30 rokov. A toto zopakovať niekoľkokrát. Stačí pritom len pár omylov a celá snaha o dosiahnutie aspoň priemerného výnosu na úrovni trhu je zmarená. Celý tento proces pripomína skôr špekuláciu ako investovanie.

Preto som začal do portfólia nakupovať aj akciové ETF. Úlohou ETF v portfóliu bolo spočiatku zabezpečiť vďaka dostatočnej diverzifikácii stabilizáciu výnosov. Dnes sa na to pozerám inak – vďaka ETF môžem investovať pravidelne bez toho, aby som musel sledovať ako sa konkrétnej firme darí, snažiť sa predpovedať nepredvídateľné, čo ju v budúcnosti čaká a tŕpnuť vždy pri oznamovaní štvrťročných výsledkov ako zareagujú trhy na nové informácie. Namiesto toho mám firmy nakúpené všetky a jednotlivé výkyvy ma takmer vôbec nemusia zaujímať (stále ich výsledky sledujem, ale skôr zo zaujímavosti a pre zábavu).

Mojim cieľom je dostať sa na rozloženie približne 95% ETF a okolo 5% v individuálnych akciách. Prevažne sa k požadovanému rozloženiu posúvam pravidelným nákupom ETF čím sa ich prevaha zvýrazňuje, občasne však aj niečo z akciového portfólia odpredám a výnos z predaja investujem do ETF.

Najväčší podiel v individuálnej časti portfólia tvoria akcie firiem ako Berkshire Hathaway, Microsoft, Apple alebo Alibaba. Práve posledná spomínaná firma je dôkazom toho, že ďalši Warren Buffet zo mňa pravdepodobne nebude keďže výkonnosť akcií Alibaba v mojom portfóliu je aktuálne -65%, čo negatívne prevažuje pozitívny výnos zo zvyšných 3 spomínaných firiem.

Regionálne rozloženie portfólia

Čo sa týka rozloženia portfólia podľa regiónov, od začiatku som sa snažil nakupovať ETF z rôznych regiónov. Historické dáta ukazjú, že výkonnosť rôznych regiónov sa v čase mení. Asi najhoršie riešenie je snažiť sa prevažovať váhu rozloženia a naháňať vyššie výnosy podľa toho, ktorému regiónu sa v posledných rokoch najviac darilo. USA, Európa, Ázia, rozvojové trhy – je ťažké predpovedať, ktorému regiónu sa bude počas najbližších 30 rokov dariť najviac. Môžeme mať rôzne predpoklady, ale náhla zmena geopolitického nastavenia, vojna, globálna pandémia, alebo akákoľvek nepredvídateľná situácia môže naše aj dobré predpoklady zmietnuť šmahom ruky zo stola.

Zloženie portfólia podľa regiónu (November 2022)

V mojom portfóliu sa nachádza približne 43% amerických, 9% európskych a 17% spoločností z rozvojových krajín (individuálne akcie a ETF). Zvyšných 30% je zainvestovaých do široko diverzifikovaných ETF s akciami z celého sveta.

Spočiatku som sa snažil vyskladať portfólio zložené z rôznych ETF investujúcich do akcií v jednotlivých regiónoch a pravidelne nakupoval celý zoznam. Dnes to už považujem za viacmenej zbytočne komplikované, namiesto toho investujem do ETF investujúcich do akcií z celého sveta.

Zloženie portfólia z pohľadu indexov

Na prvý pohľad je moje portfólio z pohľadu rozloženia do rôznych indexov zbytočne komplikované.

Zloženie portfólia podľa indexu (November 2022)

ETF sledujúcich 24 rôznych indexov (mimo investícií do akcií individuálnych spoločností) je naozaj zbytočne priveľa. Avšak keď sa na to pozerám ja, presne viem v ktorej etape a z akého dôvodu sa konkrétne ETF do portfólia dostalo. Či už to je kvôli dostupnosti na jednotlivých investičných platformách, zameraním na ESG, alebo jednoducho postupnou zmenou stratégie, nemám dôvod už existujúce investície teraz rýchlo odpredať a vymeniť za niečo iné. V budúcnosti to nevylučujem, ale ak k tomu dôjde, pôjde skôr o postupný a pomalý proces za účelom zjednodušenia.

Na obrázku je možné vidieť aj 2 indexy v portfóliu, ktoré sú dlhopisové. Tieto nie sú súčasťou portfólia s dlhým investičným horizontom, ale súčasťou rezervy. Keďže nechcem, aby finančná rezerva len hnila na bankovom účte, jej časť je zainvestovaná s rozložením 50% dlhopisov a 50% akcií.

Dnes väčšina nových investícií smeruje do široko diverzifikovaných ETF so zameraním na celý svet, najmä index MSCI All Country World (rozvinuté a rozvojové krajiny) alebo MSCI World (rozvinuté krajiny).

Pre ilustráciu však uvediem aj nejaké z predchádzajúcich stratégií.

Trading212 portfólio
Interactive Brokers portfólio

Zhrnutie

Mojim cieľom je do portfólia zbytočne aktívne nezasahovať, budovať ho postupne a dlhodobo. Základom úspechu je dostatočná diverzifikácia, preto individuálne akcie ďalej nedokupujem, ale postupne zvyšujem podiel investícií do ETF. Dobré portfólio je vraj také, s ktorým dokážete vydržať čo najdlhšie, aj preto sa ho snažím postupne zjednodušovať a nahrádzať komplikované stratégie nákupu množstva individuálnych nástrojov prostredníctvom niekoľkých investičných platforiem. Dnes mi úplne stačí investovať pravidelne do jedného široko diverzifikovaného ETF.