6 krokov k finančnej slobode

Čo je to finančná závislosť, nezávislosť, sloboda? V tomto článku sa na to pozrieme z blízka, aby bolo jasné aký je medzi nimi rozdiel, kde sa dnes nachádzame a kam sa chceme v budúcnosti dostať. Pochopenie týchto základných situácií nám značne pomôže pri budovaní solídneho a reálneho finančného plánu.

0. Finančná závislosť (zarábate menej ako míňate)

V tejto fáze sa už nachádzal každý – minimálne keď bol ako dieťa závislý od svojich rodičov a nie je na tom nič zlé, horšie to už je v dospelosti, pretože Váš život závisí od iných – od zamestnávateľa, banky, rodiny či známych. Finančná závislosť znamená, že mesačné náklady na život (nájom, strava, oblečenie, atď.) spolu s mesačnými nákladmi na splácanie dlhu (hypotéka, spotrebný úver, krátkodobá pôžička, atď.) prevyšujú mesačný príjem. V tomto prípade nie ste schopný pokryť svojim príjmom svoje výdavky a dostávate sa stále do väčšieho dlhu, alebo ste odkázaný na pomoc niekoho iného.

Čo robiť:  obmedziť svoje výdavky tak aby neprekračovali výšku príjmu

Príjem < Životné náklady + Náklady na splácanie dlhu + Sporenie + Investovanie

1. Solventnosť (zarábate dostatok na pokrytie svojich nákladov)

Ak sa Vám podarilo znížiť výdavky alebo zvýšiť príjem tak, aby ste boli schopný pokryť svoje výdavky zo svojho príjmu bez toho, aby ste si museli požičať, gratulujem – dostali ste sa do fázy solventnosti a už nie ste odkázaný na pomoc iných. V tejto fáze však človek stále žije “od výplaty k výplate” a každý nečakaný výdavok alebo krátkodobý výpadok príjmu rozpočtom značne zatrasie a musí byť kompenzovaný napríklad pôžičkou čo znamená, že sa ľahko dostanete späť do fázy 0.

V tejto fáze sa nachádza až okolo 40% ľudí, bez ohľadu na výšku mesačného príjmu!

Čo robiť:  obmedziť svoje výdavky tak aby po zaplatení účtov niečo ostalo, najprv si niečo odložiť – až potom míňať

Príjem >= Životné náklady + Náklady na splácanie dlhu + Sporenie + Investovanie

2. Finančná stabilita (zarábate dostatok na pokrytie svojich nákladov a niečo si odložíte)

Ak sa Vám z Vášho príjmu podari pokryť všetky Vaše výdavky a ešte Vám zostane niečo navyše z čoho postupne splatíte všetky svoje krátkodobé záväzky ako napríklad dlh na kreditnej karte alebo pôžičku na kúpu auta/televízora (spotrebiteľské a iné krátkodobé úvery majú štandardne vyššie úroky ako dlhodobé) dostávate sa do fázy finančnej stability. V tejto fáze je normálne mať stále dlhodobé záväzky ako hypotéka.

V tomto momente je dôležité ušetrené peniaze odložiť na vybudovanie finančnej rezervy, ktorá slúži na pokrytie nečakaných výdavkov alebo krátkodobej straty príjmu v budúcnosti. Táto rezerva by mala postupne dosiahnuť výšku 3-6 mesačných príjmov. Samozrejme nič sa nedá dosiahnuť zo dna na deň, preto zo začiatku stačí ak budete mať vytvorenú aspoň minimálnu rezervu, na pokrytie menších nečakaných výdavkov.

Tu však väčšina zlyhá, lebo je jednoduchšie a lákavejšie namiesto odloženia si malej časti príjmu na horšie časy zavítať napríklad do obchodu a zvýšiť si životný štandard – čím sa automaticky zvýšia znovu aj výdavky.

Čo robiť:  zbaviť sa krátkodobých dlhov

Príjem >= Životné náklady + Náklady na splácanie dlhu + Sporenie + Investovanie

3. Sloboda od dlhov

Sloboda od dlhov znamená, že ste boli schopný splatiť všetky svoje záväzky vo forme dlhov čo Vám dáva omnoho väčšiu flexibilitu napríklad pri zmene zamestnania, bývania, alebo iných dôležitých životných rozhodnutiach. Taktiež je to možnosť začať investovať do budúcnosti a budovať pasívny prijem.

Tu je dôležité spomenúť, že nie vždy je potrebné sa zbaviť všetkých dlhov – dlhy za účelom generovania ďalšieho príjmu, alebo dlhy s minimálnym úročením môžu byť za určitých podmienok v poriadku.

Čo robiť:  budovať pasívny príjem

Príjem >= Životné náklady + Náklady na splácanie dlhu + Sporenie + Investovanie

4. Bezpečnosť (pasívny príjem pokrýva základné náklady na život)

Táto fáza znamená, že Váš pasívny príjem je schopný pokryť všetky Vaše základné náklady na život. Svoj aktívny príjem investujete do budovania ďalšieho pasívneho príjmu.

Čo robiť:  diverzifikovať a zveľadovať zdroje pasívneho príjmu

Pasívny príjem >= Základné náklady

5. Finančná nezávislosť (pasívny príjem pokrýva všetky výdavky)

Výška pasívneho príjmu je schopná pokryť všetky Vaše základné náklady na život aj ďalšie výdavky tak, že nepotrebujete ďalej generovať aktívny príjem.

Čo robiť:  diverzifikovať a zveľaďovať toky pasívneho príjmu

Pasívny príjem >= Všetky náklady

6. Finančná sloboda

Ste finančne slobodný, môžete sa venovať čomu chcete.

V ktorom kroku sa nachádzate a kam by ste sa chceli dostať?